Hvordan få boliglån til mikrohus?

Du har funnet drømmeboligen - et mikrohus med en stor hage! Men hvordan får man boliglån?

Les mer

Du har funnet drømmeboligen - et mikrohus med en stor hage! Men hvordan får man boliglån?

Se for deg at du selger leiligheten din, skal flytte hjemmefra for første gang, eller rett og slett bare er klar for en ny start. Du har funnet drømmeboligen - et mikrohus med en stor hage! Men hvordan fungerer det egentlig? Hva skal til for å kunne kjøpe et mikrohus, og hvordan kan man få boliglån?

Det nye regelverket for mikrohus kan oppfattes som både komplisert og vanskelig. Vi mottar mange henvendelser om boliglån, og vi opplever stadig spørsmål rundt reglementet for boliglån til mikrohus. Visste du for eksempel at våre mikrohus kvalifiserer til grønt boliglån? I denne artikkelen vil du få svar på alt du trenger å vite om boliglån til mikrohus, og hvilke krav som stilles til mikrohuset og tomten.

Hva kreves for å bosette seg i et mikrohus på egen tomt?

  • Mikrohus til boligformål må settes på tomt regulert for bolig
  • Det er søknadspliktig å sette ut mikrohuset
  • Kommunen vil som utgangspunkt kreve påkobling til vann og avløp
  • Mikrohuset må tilfredstille gjeldende forskriftskrav (TEK17)

For å få boliglån til mikrohus må du altså ha en tomt å sette mikrohuset på som er regulert for bolig. I tillegg må mikrohuset knyttes til tomtens matrikkel. “Matrikkelen” er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Mikrohuset er søknadspliktig og krever byggesøknad, men med en forenklet ett-trinnssøknad. På lik linje som alle hus må også mikrohus kobles til offentlig vann og avløp. Dette er et krav dersom mikrohuset skal brukes til boligformål. Byggmassen må tilfredsstille gjeldende forskriftskrav, byggteknisk forskrift TEK17.

Hvordan får du boliglån?

Med godkjent søknad fra kommunen og mikrohuset knyttet til tomtens matrikkel, er du klar til å søke banken om finansiering gjennom et boliglån. Prosessen for å få boliglån til mikrohus er helt lik prosessen for å få boliglån til et tradisjonelt hus. Den eneste forskjellen er at du får et mindre hus, og derfor mindre boliglån. For å få boliglån til mikrohus, er det viktig at du oppfyller gjeldende krav:

  • Du må ha minimum 15 prosent i egenkapital
  • Du må tåle en renteoppgang på 3 prosentpoeng
  • Du kan søke om maksimalt 30 års nedbetalingstid for boliglånet
  • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger årlig inntekt før skatt

Ta kontakt med banken din for å undersøke om de kan gi deg boligfinansiering. Dersom det gis boliglån til mikrohus, må du kunne tilby en form for sikkerhet til banken, for eksempel ved at de tar pant i bolig eller tomt.

Grønt boliglån

Våre mikrohus har energiklassifisering B som kvalifiserer til grønt boliglån. Grønt boliglån har bedre betingelser enn et tradisjonelt boliglån, og er derfor enda gunstigere for deg som låntaker. Dersom din bank ikke tilbyr grønt boliglån, kan vi sette deg i kontakt med noen som gjør dette.

Kan man få boliglån dersom man leier tomt?

Så lenge du får pant i eiendom fra banken, kan du få boliglån både av å eie og leie tomt. Leie av tomt er mulig, men det fordrer at grunneier tillater at du knytter mikrohuset til matrikkelen

Har du lyst på mikrohus, men mangler tomt? Utforsk våre prosjekter

Norske Mikrohus utvikler egne boligprosjekter der du kan kjøpe mikrohus på tomt, som fast eiendom. Et av våre nyeste boligprosjekter er Eplehagen mikrohuslandsby, hvor du har mulighet til å kjøpe deg mikrohus i en økologisk eplehage i naturskjønne Skjolden. Flere lignende boligprosjekter er under utvikling, og kommer snart for salg. For å holde deg oppdatert kan du, på vår nettside, melde interesse for prosjektene våre, melde deg på nyhetsbrevet vårt eller følge oss på Facebook og Instagram.

Har du en tomt du ønsker å utvikle?

Dersom du eier en tomt du ønsker å utvikle, kan Norske Mikrohus være rett partner. Send oss informasjon om tomten og gjeldende reguleringsbestemmelser på mail: hei@norskemikrohus.no, så hører du fra oss.

Siste nytt

Se alle