Våre modeller

Les mer

Vi har siden 2018 designet mikrohus av høy kvalitet, med fokus på god funksjonalitet. Våre mikrohus er bygget i Norge, for norske forhold.

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på ofte stilte spørsmål. Finner du ikke svaret her, kan du sende oss en mail - så skal vi besvare så godt vi kan.

Se alle
Hvor lang leveringstid har dere?

Vi har høy etterspørsel, så du må regne fire måneders leveringstid fra kontraktsinngåelse. Leveringstiden avhenger av pågang i produksjonen.

Kan jeg få boliglån til mikrohus?

Svaret er ja. Mikrohus utplassert på tomt regulert for bolig, knyttet til matrikkel og som oppfyller gjeldende krav, er å anse som fast eiendom og kvalifiserer til boliglån. Våre mikrohus har energiklassifisering B som kvalifiserer til Grønt Boliglån som har bedre betingelser enn tradisjonelt boliglån. Spør din bank om de tilbyr Grønt Boliglån, hvis ikke kan vi sette deg i kontakt med bank som tilbyr dette.

Er mikrohusene bygget etter TEK17?

Ja, våre mikrohus oppfyller TEK17 i henhold til gjeldende forskriftskrav for mikrohus. Mikrohus er underlagt samme krav som tradisjonelle/større boliger, men har noen dispensasjoner i gjeldende regelverk. Dispensasjoner gjelder eksempelvis krav til bod, parkeringsplasser og universell utforming.

Kan dere sende byggesøknad for meg?

Ja, Norske Mikrohus kan sende byggesøknad for deg. I et slikt tilfelle tegner vi en oppdragsavtale og tar videre prosess med den aktuelle kommunen.

Hvordan leveres mikrohus?

Mikrohusene produseres som nøkkelferdige enheter på fabrikken i Vinstra i Gudbrandsdalen og transporteres som komplette enheter på brønnhenger til fundamenteringsstedet. Herfra løftes huset på plass med kran og påkobles vann og avløp, samt strøm.

Er det lov å bo i mikrohus?

Du kan få varig opphold i mikrohuset så lenge det er plassert på en tomt regulert til boligformål og er knyttet til matrikkel. Mikrohus har fra 1. juli 2023 blitt innlemmet i plan- og bygningsloven. Det er søknadspliktig å oppføre, og du må koble til kommunalt vann og avløp. Er dette oppfylt kan du få boligfinansiering og folkeregistrert adresse til mikrohuset.

Hvor bygges mikrohusene?

Våre mikrohus bygges på Vinstra i Gudbrandsdalen av Tinde Hytter AS.

Det fineste med mikrohus, er det som ikke følger med; Det store boliglånet, og de mange vedlikeholdsoppgavene.

Norske Mikrohus

Last ned prospekt


Registrer deg på skjema under, så sender vi deg prospekt på e-post. Vi tar hensyn til miljøet og sender ikke ut fysiske kataloger.