×

Spørsmål?

Vi er markedsleder på produksjon og salg av Mikrohus i Norge og er innforstått med at konseptet er nytt og fremmed for mange. Siden vår etablering i 2018, har vi notert oss ofte stilte spørsmål og besvart de enkelt for deg her. Dersom du ikke får svar på ditt spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. 

Med et mikrohus mener vi en frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet. Mikrohuset kan kun ha én etasje uten kjeller og må ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 m over bakken.

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for mikrohus som skal brukes til helårsbolig. DIBK har utviklet en mikrohusveileder som du kan utforske her.

Etter at ny forskriftsendring trådte i kraft 01. juli 2023, lanserte DIBK en mikrohusveileder som hjelper deg å navigere i dagens regler. Test ut veilederen her.

Som et resultat av stor interesse for mikrohus, har markedet endelig blitt regulert. Gjeldende regler fremkommer av DIBK sine sider, som du kan lese her.

Vi tilbyr tre ulike modeller i litt ulike prisklasser fra 929.000 kr til 989.000 kr før eventuelle tilvalg.

Leveringstiden er ca. 12 uker fra produksjonsstart.

Vi holder til i Økernveien 147, 0580 Oslo hvor vi også produserer mikrohusene.

Ta kontakt med oss her. Vi avtaler en personlig visning der vi tar deg rundt i mikrohuset og slår av en prat. Deretter setter vi sammen et tilbud til deg. Når tilbudet er godkjent av deg skriver vi en kontrakt og så begynner byggingen av mikrohuset ditt.

Mikrohusene leveres med vanntank og standard avløp som enkelt kan kobles til eksisterende infratruktur, gråvannsfilter eller septiksystem der dette er tilgjengelig. Vi tilbyr forbrenningstoalett til mikrohuset, og det har derfor ikke sortvann.

Som standard kobles strømmen til med en 32A 3-fase tilkobling. Denne forsyner mikrohuset med 230V strøm. Dersom strømkilden er mer enn 50 meter unna, må du enten ha en ledning av større kvadrat eller kontakte elektriker for å få lagt opp et strømpunkt nærmere husets plassering.

Du kan du sette mikrohuset på tomt du eier eller leier - så lenge tomten er bebygd fra før, hvis mikrohuset skal brukes som anneks, hytte eller til korttidsopphold. Dersom du skal bo i mikrohuset og bruke det til varig opphold, må du søke tillatelse fra kommunen. Dette kalles en midlertidig dispensasjon og kan innvilges for 2 år av gangen. Vi ser likevel at regelverket praktiseres noe ulikt avhengig av hvor i landet du bor, og vi vil anbefale deg å sjekke hva som gjelder for din kommune.

Norske Mikrohus har et samarbeid med Sparebank 1 og tilbyr lån til mikrohus. Spør oss om hjelp til finansiering. Caravanlån er det som tilbys av banker til kjøp av mikrohus. Det gis dessverre ikke tradisjonelt boliglån til kjøp av mikrohus pr. i dag. BSU kan heller ikke benyttes.

De fleste forsikringsselskapene tilbyr forsikring for mikrohus. Det er da hytteforsikring som vil være gjeldende. Norske Mikrohus har et samarbeid med Gjensidige Forsikring der du kan tegne forsikring på mikrohus kjøpt hos oss.

Mikrohusene bygges på en tilhenger. Du trenger førerkort klasse BE og en sterk bil med tillatt hengervekt på 3500 kg for å flytte mikrohuset. Vi anbefaler å bruke en profesjonell aktør om du ikke har erfaring med så stor last fra før. Norske Mikrohus tilbyr transport og oppsett av mikrohus kjøpt hos oss.

Ja. Solcellepakken vi tilbyr kan drive lys og mindre elektriske artikler, men er ikke beregnet for høy effekt. For å drive kjøleskap, komfyr og platetopp anbefaler vi gass. Vi anbefaler også å holde anlegget til 230V komponenter slik at det enkelt kan kobles til strømnettet der det er mulig.

Absolutt. Mikrohusene er vinterisolert og har gulvvarme som standard. Med hjelp av en liten vifteovn eller vedovn, i tillegg for å varme opp på de kaldeste dagene, holder mikrohuset seg behagelig gjennom hele vinteren.

Salg av brukte mikrohus er et foreløpig nytt og lite marked, men vi ser ingen grunn til at mikrohus skal tape seg vesentlig i verdi. Mikrohus gir en mulighet å eie bolig med mindre startkapital og reduserte boutgifter. Vi anser derfor mikrohus som et produkt med stort potensial for videresalg.

Mikrohus kan plasseres på bebygd tomt som du eier eller leier. Skal du bo i huset, må du søke kommunen. Det er ikke mulig å folkeregistrere seg i mikrohuset, men du kan være folkeregistrert til tomten. Kommunene praktiserer reglene på forskjellige måter. Sjekk med den aktuelle kommunen du planlegger å bo, i om reglene for mikrohus. Regjeringen har foreslått nye regler for mikrohus med bakgrunn i at flere ønsker denne boformen. Det skal bli enklere å vite hvilke regler som gjelder heter det i høringsutkastet som hadde frist høsten 2021.

Våre mikrohus bygges på hjul og har derfor ikke grunn- og kommunenummer. Derfor gis det ikke tradisjonelt boliglån til kjøp av mikrohus på hjul og BSU kan heller ikke benyttes.

Spørsmål?

Vi er markedsleder på produksjon og salg av Mikrohus i Norge og er innforstått med at konseptet er nytt og fremmed for mange. Siden vår etablering i 2018, har vi notert oss ofte stilte spørsmål og besvart de enkelt for deg her. Dersom du ikke får svar på ditt spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.