Last ned prospekt
Lukk

Små hus, stor frihet.

Utforsk

Små hus, stor frihet.

Utforsk

Våre modeller

Vi har siden 2018 designet mikrohus av høy kvalitet, med fokus på god funksjonalitet. Våre mikrohus er bygget i Norge, for norske forhold.

Se alle

Våre prosjekter

Norske Mikrohus utvikler prosjekter til boligformål og fritidsformål. Vi utvikler prosjekter flere steder i landet, se de første her.

Se alle

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på ofte stilte spørsmål. Finner du ikke svaret her, kan du sende oss en mail - så skal vi besvare så godt vi kan.

Se alle
Hvor lang leveringstid har dere?

Vi har høy etterspørsel, så du må regne fire måneders leveringstid fra kontraktsinngåelse. Leveringstiden avhenger av pågang i produksjonen.

Kan jeg få boliglån til mikrohus?

Svaret er ja. Mikrohus utplassert på tomt regulert for bolig, knyttet til matrikkel og som oppfyller gjeldende krav, er å anse som fast eiendom og kvalifiserer til boliglån. Våre mikrohus har energiklassifisering B som kvalifiserer til Grønt Boliglån som har bedre betingelser enn tradisjonelt boliglån. Spør din bank om de tilbyr Grønt Boliglån, hvis ikke kan vi sette deg i kontakt med bank som tilbyr dette.

Er mikrohusene bygget etter TEK17?

Ja, våre mikrohus oppfyller TEK17 i henhold til gjeldende forskriftskrav for mikrohus. Mikrohus er underlagt samme krav som tradisjonelle/større boliger, men har noen dispensasjoner i gjeldende regelverk. Dispensasjoner gjelder eksempelvis krav til bod, parkeringsplasser og universell utforming.

Er det lov å bo i mikrohus?

Du kan få varig opphold i mikrohuset så lenge det er plassert på en tomt regulert til boligformål og er knyttet til matrikkel. Mikrohus har fra 1. juli 2023 blitt innlemmet i plan- og bygningsloven. Det er søknadspliktig å oppføre, og du må koble til kommunalt vann og avløp. Er dette oppfylt kan du få boligfinansiering og folkeregistrert adresse til mikrohuset.

Kan jeg bruke mikrohus som hytte?

Ja, mikrohus kan brukes til både fritids- og boligformål. Det er tomtens reguleringsbestemmelser som definerer mikrohusets funksjon, altså om tomten er regulert for fritids- eller boligformål. Merk at det er søknadspliktig å oppføre mikrohus som hytte.

Hvor bygges mikrohusene?

Våre mikrohus bygges på Vinstra i Gudbrandsdalen av Tinde Hytter AS.

Nyheter

Her legger vi ut informasjon om nye modeller, prosjekter, samarbeidspartnere og annen relevant mikrohusinformasjon.

Se alle