Nytt samarbeid; Tinde Hytter

Med et helt nytt samarbeid i ryggen er vi i Norske Mikrohus nå klare for å levere enda flere mikrohus rundt om i landet.

Les mer

Med et helt nytt samarbeid i ryggen er vi i Norske Mikrohus nå klare for å levere enda flere mikrohus rundt om i landet.

– Vi er meget fornøyd med å ha landet på Tinde som strategisk samarbeidspartner og leverandør av våre mikrohus, sier gründer av Norske Mikrohus, David Reiss-Andersen. 

Samarbeidsavtalen omhandler utvikling, salg og bygging av mikrohus opptil 30 kvadratmeter innen bolig- og fritidsbolig segmentet. Det strategiske partnerskapet er et resultat av den økende interessen for å bo og eie mindre - samt de nylig vedtatte forskriftene som omhandler mikrohus som bolig.

I samarbeid med den stabile og trygge organisasjonen Tinde Hytter vil vi i Norske Mikrohus nå utvikle mikrohuskonsepter, -felt, -modeller og fasiliteter for nye boligformer. 

– Med Tinde sine fasiliteter og kompetanse er vi trygge på at vi klarer å imøtekomme den økende etterspørselen etter mikrohus i Norge og Norden, sier Reiss-Andersen.

Det er flere grunner til at vi landet på akkurat Tinde Hytter som samarbeidspartner. Tinde har i løpet av årene utviklet seg til å bli en av landets ledende hytteleverandører og leverer over 500 hytter i året.

Vi anser Tinde som en fremoverlent og innovativ organisasjon som har ekstremt fokus på kvalitet og håndverk, i tillegg til at de har svært få reklamasjoner. 

En økende trend

Norske Mikrohus ble stiftet i starten av 2018, og siden det har vi opplevd en enorm interesse for våre små enheter. 

Vi har sett en stadig økende trend av at mange vil bo enklere, billigere og mer bærekraftig. Reiss-Andersen mener timingen for samarbeidet er god, spesielt grunnet et stadig økende kostnadsnivå i landet. 

– Økte rentekostnader, økte energipriser og galopperende inflasjon gjør at flere har fått øynene opp for å bo mindre og leve mer, sier han.

Motivasjonen for å levere mikrohus i samarbeid med Tinde er stor, og vi vil sikte oss inn på å ha levert hele 150 enheter i 2025. 

Stor satsning

Prosjektsjef Andreas Haverstad i Tinde Hytter mener dette samarbeidet er en spennende satsning både for Tinde og for Gudbrandsdalen-regionen. 

– Vi har et produksjonslokale på Vinstra som vi ønsker å utnytte til sitt fulle potensial, samtidig som det er viktig for oss å utvide virksomhetsområdene våre. Produksjonen av 150 hus vil medføre en økning på over 30 ansatte ved fabrikken, sier Haverstad. 

Mikrohusene blir produsert på Tinde Hytters fabrikklokaler på Vinstra i Gudbrandsdalen. Etter de er bygget ferdig på fabrikken blir de transportert som nøkkelferdige enheter til fundamenteringsstedene. Hver enhet er utformet for å kunne transporteres som én enhet på norske veier. 

Hovedstrategien bak samarbeidet er å bli markedsleder på salg og produksjon av små enheter mot bolig- og fritidssegmentet. 

Produseres på Nord-Europas største elementfabrikk

Som en del av denne satsingen har Tinde Hytter etablert en dedikert produksjonslinje på sin eksisterende fabrikk, Tinde Fabrikk, som allerede er Nord-Europas største elementfabrikk. Her produseres veggelementer, takelementer, bjelkelagselementer og takstoler til hytter, boliger og leilighetsbygg. 

Fabrikken har for øyeblikket kapasitet på omtrent 1000 enheter per år, i tillegg til produksjonen av mikrohus. Den nye produksjonslinjen vil ha kapasitet på 150 mikrohus per år.

Samarbeidet mellom Norske Mikrohus og Tinde Hytter vil bidra betydelig til Tindes arbeid med bærekraft. Produksjonen av mikrohus vil være mer effektiv og bidra til at de ansatte har kontroll på alle varer og avfall. 

Ved å samarbeide med Tinde blir vi i Norske Mikrohus bedre rustet til å møte etterspørselen og vi er rigget til å skalere produksjon. Det gjør at vi kan fokusere på utvikling av prosjekter, modeller og fortsette arbeidet med å normalisere mikrohus som boform.

– Det er mye spennende som beveger seg hos oss og flere prosjekter som etter hvert blir lansert, både innenfor bolig- og fritidsformål, sier David Reiss-Andersen. 

Siste nytt

Se alle