Eplehagen Mikrohuslandsby

Endelig kan vi i Norske Mikrohus presentere vårt nye prosjekt, Norges første mikrohuslandsby.

Les mer

Endelig kan vi i Norske Mikrohus presentere vårt nye prosjekt, Norges første mikrohuslandsby.

Eplehagen Mikrohuslandsby er den første mikrohuslandsbyen i Norge som skal brukes til helårsbeboelse. Prosjektleder for Eplehagen mikrohuslandsby, Torill Wilhelmsen, har stor glede av å presentere Norske Mikrohus sitt nye prosjekt.

– Det som er spesielt med dette pilotprosjektet er at det skal være en kombinasjon av bolighus og en økologisk drevet eplehage, som skal plantes til våren, sier hun.

– Hovedbudskapet er å vise at det som er mellom mikrohusene er like viktig som selve husene. Dette skal også være med å bidra til et godt fellesskap i landsbyen. Vi skal ha en del felles fasiliteter, så dette blir mye mer enn bare et lite hus, forteller hun.

Stort behov

Eplehagen Mikrohuslandsby er et boligprosjekt som består av totalt 11 mikrohus. Mikrohuslandsbyen er plassert i Skjolden, et lite tettsted innerst i Sognefjorden i Luster kommune.


Prosjektet skal bidra til å øke befolkningen og gi mer variasjon i boligmarkedet. Ordfører Andreas Wollnick Wiese poengterer at dette lenge har vært et ønske for innbyggerne i Luster kommune.

– Det er stort behov for et slikt prosjekt i Skjolden, spesielt fordi vi har mangel på både hus og tomter. Nå får vi potensielt elleve enheter på et areal som kanskje til vanlig ville utløst fire ordinære boliger, sier Wiese.

Prosjektleder Torill Wilhelmsen mener det kan være svært utfordrende å finne seg et sted å bo dersom man vil flytte til en trivelig og liten bygd, og at mikrohuslandsbyen derfor er en fleksibel løsning som tar høyde for mer sosial mobilitet i samfunnet.

– Det er mange som leter etter alternative måter å bo på og som ønsker seg en livsstil der man er mer ute, har færre ting, og lever litt mer uavhengig av boliglån, sier hun.

Hun poengterer at behovet ofte ligger hos unge mennesker som vil komme seg inn på boligmarkedet, eller hos de som er blitt pensjonister og kanskje ikke lenger ønsker å ha en stor enebolig.

Torill bor selv i Skjolden og kan fortelle at interessen for å flytte til dette området er stor, spesielt blant unge mennesker i etableringsfasen.

– Mye av det har med friluftsmulighetene å gjøre, men også fordi det er et veldig bra og inkluderende miljø her. I tillegg er Luster en ressurssterk kommune med god økonomi og bra skolestruktur, forteller hun.

Historien bak Eplehagen mikrohuslandsby

Ideen om å lage en mikrohuslandsby har eksistert lenge, blant flere av oss i Norske Mikrohus. Torill fikk ideen fra sin tidligere arbeidsplass.

– Jeg drev et coworking space der vi så at det er veldig mange som er stedsuavhengige på jobb. Det er en økende trend at mange nå har mulighet til å ta med seg arbeidsplassen sin ut av byen, og heller har lyst til å jobbe hjemmefra eller fra et kontorfellesskap, forteller hun.

Torill startet å jobbe med prosjektet i begynnelsen av 2023, og fikk senere også med seg Luster kommune på å lage en reguleringsplan for en mikrohuslandsby.

1. juli 2023 kom det nye forskrifter for mikrohus, som åpnet mange dører for dette prosjektet, da vi plutselig hadde et lovverk å forholde oss til når disse husene skal bygges.

Mikrohuslandsbyen bygges på en Skjoldens mest sentrale tomter, hvor man har tilgang til serveringssteder som blant annet Fjordstova Kafe, Eide Gard Kafe og Skjolden Hotel. Det er også gangavstand til butikk, skole, barnehage og Fjordstova.

Fjordstova er et allaktivitetshus som rommer kontorfellesskap, nyoppusset svømmehall med badstu, klatrevegg, kafé og selskapslokale, og bygdekino. I aktivitetshuset finnes også en nasjonalparkutstilling, gymsal, skytebane og treningssenter.

Engasjement fra bygda

Skjolden bygdelag og Luster kommune har vist et stort engasjement i få til dette prosjektet, som er en av grunnene til at Eplehagen Mikrohuslandby blir nettopp her.  

– Skjolden har et fantastisk bygdemiljø. Det er en veldig fin plass å bo, samtidig som det er enkelt å være tilflytter, sier hun.

Ordfører i Luster kommune, Andreas Wollnick Wiese, forteller at det er utelukkende positive tanker rundt prosjektet, både blant de ansatte i kommunen og innbyggerne i bygda.

Alle er positivt engasjert i prosjektet. Det blir sett på som en lavterskelinngang som er arealeffektiv for mulige tilflyttere. Naboene til mikrohuslandsbyen er også tilfredse med at det blir mindre hus som ikke ruver i terrenget, sier Wiese

Siste nytt

Se alle