Vi leier ut tomten din.

Vi søker tomter som vi kan tilby våre kunder og ser etter eiendomsbesittere i hele landet med tomt tilgjengelig for utplassering av mikrohus.

For å vite om din tomt er egnet for mikrohus på hjul, har vi laget noen spørsmål som må fylles ut.

Når skjema er sendt inn, blir du lagret i vår tomtebank. Dersom vi har ytterligere spørsmål som ikke fremkommer av skjemaet, vil du høre fra oss.

Vi leier ut tomten din.

Vi søker tomter som vi kan tilby våre kunder og ser etter eiendomsbesittere i hele landet med tomt tilgjengelig for utplassering av mikrohus.

For å vite om din tomt er egnet for mikrohus på hjul, har vi laget noen spørsmål som må fylles ut.

Når skjema er sendt inn, blir du lagret i vår tomtebank. Dersom vi har ytterligere spørsmål som ikke fremkommer av skjemaet, vil du høre fra oss.